Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska | Tel: 01/2001-601 (00385 1 2001601) | Mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hrPravo na pristup informacijama

Dokumenti

  Odluka o imenovanju službenika za informiranje

  Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

  Poslovnik Upravnog vijeća Muzeja Prigorja


Pravni akti Muzeja Prigorja

  Statut Muzeja Prigorja

  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja

  Pravilnik o radu

  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Muzeja Prigorja


Kolektivni ugovor

  Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba


Izvještaji

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

  Konačni financijski izvještaj za 2018.

  Konačni financijski izvještaj za 2017.

  Konačni financijski izvještaj za 2016.

  Konačni financijski izvještaj za 2015.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2017.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2016.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2015.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2014.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2013.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2012.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2011.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2010.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2009.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2008.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2007.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2006.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2005.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2004.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2003.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2002.

Finanijski planovi

  Financijski plan 2019.


Zakoni i pravilnici

  Muzejska djelatnost (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)


Obveze temeljem Zakona o javnoj nabavi


Planovi nabave:

  Izmjena Plana nabave 2019.

  Plan nabave 2019.

  Plan nabave 2018.

  Plan nabave 2017.

  Plan nabave 2016.

  Plan nabave 2015.

  Plan nabave 2014.

  Plan nabave 2013.


Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi:


Sprječavanje sukoba interesa:

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08, 90/11) obavještavamo da ravnatelj ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Muzej Prigorja kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona.

Osnovne informacije

Adresa: Trg D. Domjanića 5, 10360 Sesvete

Tel: 01/2001-601

E-Mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hr

Radno vrijeme: 7:00 - 15:00

Za posjetitelje izložbi: ponedjeljak - petak 10:00 - 19:00

Stručna vodstva: prema najavi, na telefon 01/2001-601, za sve posjetitelje

Kako do nas: iz centra grada najbrže vlakom s Glavnog kolodvora ili tramvajem br. 11 i 4 do Dubca, pa busom br. 212.Kontaktni podaci službenika za informiranje i zamjenika

Ime i prezime: Mario Dokša

Tel: 01/2001-601

E-Mail: mario.doksa@muzejprigorja.hr

Ime i prezime: Irena Vidošević

Tel: 01/2058-037

E-Mail: irena.vidosevic@muzejprigorja.hr