Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska | Tel: 01/2001-601 (00385 1 2001601) | Mail: info@muzejprigorja.hrInformacije o korištenju osobnih podataka

Dokumenti

  Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

  Informacije o korištenju osobnih podataka

  Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.pdf

  Obrazac za podnošenje pritužbe (docx)

  Obrazac za podnošenje pritužbe (pdf)

  Obrazac dopuna i/ili promjena osobnih podataka (docx)

  Obrazac dopuna i/ili promjena osobnih podataka (pdf)

  Obrazac povlačenja privole za obradu i korištenje osobnih podataka (docx)

  Obrazac povlačenja privole za obradu i korištenje osobnih podataka (pdf)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka radi evidencije vezane za pravo na pristup informacijama (docx)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka radi evidencije vezane za pravo na pristup informacijama (pdf)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe provođenja natječaja za prijam u radni odnos ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (docx)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe provođenja natječaja za prijam u radni odnos ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (pdf)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe evidencije o polaznicima programa, projekata, radionica i sl. u organizaciji Muzeja Prigorja u Sesvetama (docx)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe evidencije o polaznicima programa, projekata, radionica i sl. u organizaciji Muzeja Prigorja u Sesvetama (pdf)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe ispisa predračuna i/ili računa (docx)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe ispisa predračuna i/ili računa (pdf)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe sastavljanja ugovora i realizacije prava i obveza koje iz istih proizlaze (docx)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe sastavljanja ugovora i realizacije prava i obveza koje iz istih proizlaze (pdf)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka vezana za korištenje fondova i zbirki Muzeja Prigorja (docx)

  Suglasnost za korištenje osobnih podataka vezana za korištenje fondova i zbirki Muzeja Prigorja (pdf)

Osnovne informacije

Adresa: Trg D. Domjanića 5, 10360 Sesvete

Tel/Fax: 01/2001-601

E-Mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hr

Radno vrijeme: 7:00 - 15:00

Za posjetitelje izložbi: ponedjeljak - petak 10:00 - 19:00

Stručna vodstva: prema najavi, na telefon 01/2001-601, za sve posjetitelje

Kako do nas: iz centra grada najbrže vlakom s Glavnog kolodvora ili tramvajem br. 11 i 4 do Dubca, pa busom br. 212.Kontaktni podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Ime i prezime: Aleksandar Benažić

Tel: 01/2001-601

E-Mail: aleksandar.benazic@muzejprigorja.hr