Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska | Tel: 01/2001-601 (00385 1 2001601) | Mail: info@muzejprigorja.hrO muzeju

Povijest Muzeja Prigorja - Sesvete počinje zapravo prije trideset godina otkrićem jednog kako se kasnije pokazalo, značajnog arheološkog lokaliteta na brijegu Kuzelin kod D. Glavnice u travnju 1975. godine. Ono je potaklo više rekognosciranja prigorskog dijela tadašnje sesvetske općine, kao volonterske djelatnosti, koja su rezultirala elaboratom predanim potkraj iste godine I.V. Skupštine pod naslovom "Valorizacija arheoloških lokaliteta općine Sesvete". Pokazavši od početka zanimanje za arheološku problematiku kao i njeno moguće predloženo ekonomsko vrednovanje na svom području, Skupština općine je 1976. godine podržala predložena istraživanja kao i proširivanje koncepcije osnivanjem Zavičajnog muzeja. Njezinom odlukom od 28. 07. 1977. godine Muzej je osnovan, te 1978. godine registriran u Okružnom privrednom sudu u Zagrebu kao samostalna institucija.

Usporedno s administrativno-pravnim poslovima intenzivno se radilo na prikupljanju fundusa i terenskim istraživanjima; okupljali se suradnici. Tijekom više godina zasnovane su djelatnosti koje danas čine osnovnu muzejsku strukturu: arheološka, povijesna, etnografska, likovna, konzervatorska, dokumentacijska, pedagoška i tehnička, uz stručnu službu te pomoćnu. Sve te djelatnosti svojom su stručnom i znanstvenom aktivnosti proteklih godina značajno povećale svoje zbirke i rezultate prezentirale javnosti putem masmedija, izložbama i katalozima, na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao i brojnim publiciranim znanstvenim raspravama.

Prikupivši tako kontinuiranom djelatnošću "kritičnu masu" saznanja o prostoru i ljudima dijela jedne "manje regije", Sesvetskog Prigorja, moglo se potkraj 80-ih prići izradi stalne postave kao prve materijalizacije te spoznaje. Radovi započeti 1991. godine na Dvorani stalne postave prekinuti su ratom, no 1995. godine obnovljeni su i koliko se sada prezentira, dovršeni. Izlaže se na jednom mjestu prva cjelovita slika toga kraja na istočnom području Zagreba. Drugu očekujemo skorim dovršenjem Projekta stalne postave.

V. S.

Kurija Zagrebačkog kaptola

Adresa: Trg D. Domjanića 5, 10360 Sesvete

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Oznaka dobra: Z-1948

Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Klasifikacija: profana graditeljska baština

Vrijeme nastanka: 18. st.

Opis dobra: Kurija Zagrebačkog kaptola (danas Muzej Prigorja) slobodnostojeća je jednokatnica, jednostavnog, masivnog volumena, pravokutnog tlocrta, pokrivena visokim poluskošenim krovištem. U ogradnom zidu, uz sjeverno pročelje, simetrično su smještena dva široka portala eliptičnog nadvoja – ulazi na imanje. Svođeni podrum nalazi se samo pod dijelom zgrade. Prostorije prizemlja imaju svodove, a one na katu ravni strop. Centralno smješten glavni hodnik, u osi sjever-jug, spaja glavni ulaz s gospodarskim na začelju zgrade.