Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska | Tel: 01/2001-601 (00385 1 2001601) | Mail: info@muzejprigorja.hrPravo na pristup informacijama

Dokumenti

  Odluka o imenovanju službenika za informiranje

  Zahtjev za pristup informacijama

  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Muzeološka koncepcija Muzeja Prigorja

Arhitektonska snimka postojećeg stanja zgrade muzeja i razvoj idejnog arhitektonskog rješenja adaptacije za stalni postav Muzeja Prigorja

Izjava o pristupačnosti


Pravni akti Muzeja Prigorja

  Statut Muzeja Prigorja

  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Prigorja 2020.

  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Prigorja 2021.

  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja

  Pravilnik o radu

  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Muzeja Prigorja

  Odluka o proceduri dostavljanja ugovora u odjelu općih poslova voditelju računovodstva

  Procedura stvaranja ugovornih obveza

  Procedura o korištenju privatnog vozila u službene svrhe

  Poslovnik Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Izmjene i dopune Poslovnika Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Odluka o ovlaštenju zaposlenika za zaštitu dostojanstva zaposlenika Muzeja Prigorja


Upravno vijeće

  Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Muzeja Prigorja

  Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

  Zapisnici sjednica Upravnog vijeća Muzeja Prigorja u mandatnom razdoblju od 2018. do 2021. godine (zip arhiva)


Kolektivni ugovor

  Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba, 2022.


Izvještaji

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023.

  Polugodišnji financijski izvještaj za 2023.

  Konačni financijski izvještaj za 2022.

  Konačni financijski izvještaj za 2021.

  Konačni financijski izvještaj za 2020.

  Konačni financijski izvještaj za 2019.

  Konačni financijski izvještaj za 2018.

  Konačni financijski izvještaj za 2017.

  Konačni financijski izvještaj za 2016.

  Konačni financijski izvještaj za 2015.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2022.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2021.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2020.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2019.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2018.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2017.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2016.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2015.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2014.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2013.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2012.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2011.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2010.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2009.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2008.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2007.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2006.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2005.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2004.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2003.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2002.

Zakoni i pravilnici

  Muzejska djelatnost (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)


Obveze temeljem Zakona o javnoj nabavi

Javna nabava 2023.

  Računalna oprema, Trg Dragutina Domajnića 6 (2. kat), Sesvete

  Oprema za održavanje mikroklime u čuvaonicama, Livadarski put 16, Sesvete

  Klimatizacija prostora uredskih kancelarija, Trg Dragutina Domjanića 6 (2. kat), Sesvete

  Uredski namještaj za opremanje uredskih kancelarija, Trg Dragutina Domjanića 6 (2. kat), Sesvete

  Odluka o odabiru ponuditelja za izradu uredskog namještaja za opremanje uredskih kancelarija, Trg Dragutina Domjanića 6 (2. kat), Sesvete

Javna nabava 2022.

  Odluka o odabiru ponuditelja za uslugu projektantskog nadzora nad radovima sanacije oštećenja uzrokovanih potresom na objektu Muzeja Prigorja

  Stručni nadzor nad sanacijom oštećenja uzrokovanih potresom na objektu Muzeja Prigorja

  Stručni nadzor nad sanacijom oštećenja uzrokovanih potresom na objektu Muzeja Prigorja - torškovnik

  Odluka o odabiru ponuditelja za Stručni nadzor nad sanacijom oštećenja uzrokovanih potresom na objektu Muzeja Prigorja

  Sanacija i adapatacija dijela prostora prijemnog depoa Muzeja Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5/1, Sesvete

  Odluka o odabiru ponuditelja za Sanaciju i adaptaciju dijela prostora prijemnog depoa Muzeja Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5/1, Sesvete

  Izrada detaljne snimke postojećeg stanja objekta Muzeja Prigorja

  Odluka o odabiru ponuditelja za Izradu detaljne snimke postojećeg stanja objekta Muzeja Prigorja


Financijski planovi:

  Rebalans - I. Izmjene Plana proračuna za 2023. g.

  Prilog - obrazloženje rebalansa za 2023.

  Prva izmjena Financijskog plana za 2023.

  Financijski plan 2023.-2025.

  Druga izmjena Financijskog plana 2022.

  Prva izmjena Financijskog plana 2022.

  Financijski plan 2022.

  II. izmjena Financijskog plana 2021.

  I. izmjena Financijskog plana 2021.

  Financijski plan 2021.

  IV. izmjena Financijskog plana 2020.

  III. izmjena Financijskog plana 2020.

  II. izmjena Financijskog plana 2020.

  Izmjena Financijskog plana 2020.

  Financijski plan 2020.

  Financijski plan 2019.


Planovi nabave:

  Prva izmjena Plana nabave 2023.

  Plan nabave 2023.

  Prva izmjena Plana nabave 2022.

  Plan nabave 2022.

  Plan nabave 2021.

  Plan nabave 2020.

  Izmjena Plana nabave 2019.

  Plan nabave 2019.

  Plan nabave 2018.

  Plan nabave 2017.

  Plan nabave 2016.

  Plan nabave 2015.

  Plan nabave 2014.

  Plan nabave 2013.


Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi:

  Registar ugovora Muzeja Prigorja


Sprječavanje sukoba interesa:

Temeljem čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Muzej Prigorja kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

1. LIKOVNI STUDIO d.o.o. Sveta Nedjelja, Kerestinec, Dekanići 42, OIB: 99399003561

2. PLANETS GROUP d.o.o., Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 80, OIB: 90924418279

Osnovne informacije

Adresa: Trg D. Domjanića 5, 10360 Sesvete

Tel: 01/2001-601

E-Mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hr

Radno vrijeme: 7:00 - 15:00

Za posjetitelje izložbi: ponedjeljak - petak 10:00 - 19:00

Stručna vodstva: prema najavi, na telefon 01/2001-601, za sve posjetitelje

Kako do nas: iz centra grada najbrže vlakom s Glavnog kolodvora ili tramvajem br. 11 i 4 do Dubca, pa busom br. 212.Kontaktni podaci službenika za informiranje i zamjenika

Ime i prezime: Mario Dokša

Tel: 01/2001-601

E-Mail: mario.doksa@muzejprigorja.hr

Ime i prezime: Irena Vidošević

Tel: 01/2058-037

E-Mail: irena.vidosevic@muzejprigorja.hr