Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska | Tel: 01/2001-601 (00385 1 2001601) | Mail: info@muzejprigorja.hrPravo na pristup informacijama

Dokumenti

  Odluka o imenovanju službenika za informiranje

  Zahtjev za pristup informacijama

  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  Zapisnici sjednica Upravnog vijeća Muzeja Prigorja od 2018. godine do srpnja 2021. godine (zip arhiva)

Muzeološka koncepcija Muzeja Prigorja

Arhitektonska snimka postojećeg stanja zgrade muzeja i razvoj idejnog arhitektonskog rješenja adaptacije za stalni postav Muzeja Prigorja

Izjava o pristupačnosti


Pravni akti Muzeja Prigorja

  Statut Muzeja Prigorja

  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Prigorja

  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja

  Pravilnik o radu

  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Muzeja Prigorja

  Odluka o proceduri dostavljanja ugovora u odjelu općih poslova voditelju računovodstva

  Procedura stvaranja ugovornih obveza

  Procedura o korištenju privatnog vozila u službene svrhe

  Poslovnik Upravnog vijeća Muzeja Prigorja


Kolektivni ugovor

  Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba


Izvještaji

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - csv verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - pdf verzija

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

  Konačni financijski izvještaj za 2020.

  Konačni financijski izvještaj za 2019.

  Konačni financijski izvještaj za 2018.

  Konačni financijski izvještaj za 2017.

  Konačni financijski izvještaj za 2016.

  Konačni financijski izvještaj za 2015.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2020.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2019.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2018.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2017.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2016.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2015.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2014.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2013.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2012.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2011.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2010.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2009.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2008.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2007.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2006.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2005.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2004.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2003.

  Izvješće o radu Muzeja Prigorja za 2002.

Zakoni i pravilnici

  Muzejska djelatnost (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)


Obveze temeljem Zakona o javnoj nabavi

Financijski planovi:

  II. izmjena Financijskog plana 2021.

  I. izmjena Financijskog plana 2021.

  Financijski plan 2021.

  IV. izmjena Financijskog plana 2020.

  III. izmjena Financijskog plana 2020.

  II. izmjena Financijskog plana 2020.

  Izmjena Financijskog plana 2020.

  Financijski plan 2020.

  Financijski plan 2019.


Planovi nabave:

  Plan nabave 2021.

  Plan nabave 2020.

  Izmjena Plana nabave 2019.

  Plan nabave 2019.

  Plan nabave 2018.

  Plan nabave 2017.

  Plan nabave 2016.

  Plan nabave 2015.

  Plan nabave 2014.

  Plan nabave 2013.


Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi:

  Registar ugovora Muzeja Prigorja - 2019.


Sprječavanje sukoba interesa:

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: Bajkmont d.o.o, Svetomatejska 12, 10360 Sesvete; Simmetal d.o.o., Svetomatejska 12, 10360 Sesvete.

Osnovne informacije

Adresa: Trg D. Domjanića 5, 10360 Sesvete

Tel: 01/2001-601

E-Mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hr

Radno vrijeme: 7:00 - 15:00

Za posjetitelje izložbi: ponedjeljak - petak 10:00 - 19:00

Stručna vodstva: prema najavi, na telefon 01/2001-601, za sve posjetitelje

Kako do nas: iz centra grada najbrže vlakom s Glavnog kolodvora ili tramvajem br. 11 i 4 do Dubca, pa busom br. 212.Kontaktni podaci službenika za informiranje i zamjenika

Ime i prezime: Mario Dokša

Tel: 01/2001-601

E-Mail: mario.doksa@muzejprigorja.hr

Ime i prezime: Irena Vidošević

Tel: 01/2058-037

E-Mail: irena.vidosevic@muzejprigorja.hr